YossiCohen

BILL מעניינת

לונג
NYSE:BILL   BILL Holdings, Inc.
סה"כ מגמה ראשית עולה.
ניתן לראות שמתקבל נר היפוך על רמת תמיכה מהעבר.
הנר משתלב עם היתמכות על רצועה תחתונה של בולינגר.
סה"כ תזמון שיכול להיות מעניין.
שימו לב שמבחינה טכנית אין הרבה מחזקים לעסקה.

בהצלחה לכולם!

לא המלצה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.