NASDAQ:BLDP   Ballard Power Systems, Inc
כמו רוב השוק המניה תקנה יפה כלפיי מטה
רק שהמניה הזאת ספציפית זכתה לשולש נקודות תמיכה ממוצע נע 200 + רמת פיבונאצ'י 0.618 וקו מגמה ראשי
מחזורי מסחר יפים
אפשר לראות שהאינדיקטורים חיוביים
כניסה של כספים
מומנטום מתחזק
כניסה לעסקה תתבצע עם נר אישור משמעותי ווליום גבוה
אין באמור המלצה !

תגובות