nen6000

מניית BLDR - בדרכה חזרה לשיא.

לונג
NYSE:BLDR   Builders FirstSource, Inc
מניית BLDR - החברה מייצרת ומספקת חומרי בניין, רכיבים מיוצרים ושירותי בנייה לבוני בתים מקצועיים, קבלני משנה, שיפוצניקים וצרכנים בארצות הברית.

המניה לאחר תיקון קטן מאזורי השיא, נתמכת כרגע על קו מגמה ראשי עולה ופורצת מגמה משנית עם נפחים גבוהים.

האינדיקטורים גם הם מאותתים על תחילת מהלך צפונה.

יעד וסטופ על הגרף.

בימים כאלו של אי ודאות נדרשת שימת לב גבוהה הרבה יותר מהרגיל על מעקב אחרי העסקאות וניהולם התקין והשקול ולא שגר ושכח ולתת לפקודות לעשות את שלהם.

אין באמור המלצה לפעולה.

בהצלחה!