liormeitar

BLNK ברמה קריטית

לונג
NASDAQ:BLNK   Blink Charging Co
כפי שניתן לראות בגרף גם מניית BLNK נמצאת בנקודה קריטית.

יש לשים לב שסקטור הרכבים החשמליים וגם החברות המטעינות כדוגמת בלינק נפגעות מאוד בשבוע האחרון מהמימושים בשוק והכסף הטיפש שבורח מהן מהר מאוד.

במידה ונראה השבוע תחילת עליות הזדמנות מעניינת מאוד להיכנס.

אין באמור המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.