liormeitar

BLNK ברמה קריטית

לונג
NASDAQ:BLNK   Blink Charging Co
צפיות ‎72‎
0
כפי שניתן לראות בגרף גם מניית BLNK נמצאת בנקודה קריטית.

יש לשים לב שסקטור הרכבים החשמליים וגם החברות המטעינות כדוגמת בלינק נפגעות מאוד בשבוע האחרון מהמימושים בשוק והכסף הטיפש שבורח מהן מהר מאוד.

במידה ונראה השבוע תחילת עליות הזדמנות מעניינת מאוד להיכנס.

אין באמור המלצה

תגובות