avrahamalesa120

לקראת סיים מגמת ירידה

לונג
TASE:BLRX   BIOLINE RX
מחזור מסחר .
שלב 1 איסוף
שלב 2 התחלה מגמה עליה
שלב 3 שיאיים חדשים פיזור
שלב 4 התחלה מגמה ירידה
וחוזר חלליה.
לקראת סיים שלב 4
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.