YossiCohen

מניית BOOT אפשרית לתזמון

לונג
NYSE:BOOT   Boot Barn Holdings, Inc
ניתן לראות מגמה ראשית עולה לארוך שנים
המניה כרגע נמצאת במחיר קריטי מהעבר
נוצרה תבנית היפוך בצורת צמד נרות על הרמה
בנוסף מקבלים חיזוק מרצועת הבולינגר המראה כי התבנית מקבלת בחלק התחתון של הרצועה.
בהצלחה לכולם!
לא המלצה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.