Smart-tradeIL

מניית BP - סוף סוף עסקת שורט יחסית בטוחה

שורט
Smart-tradeIL מעודכן   
NYSE:BP   BP p.l.c.
Energy | Oil & Gas Integrated

המניה לא הכי סחירה ולכן דרושה זהירות.

ניתן לראות כי המניה במגמה יורדת לאורך תקופה ארוכה וכעת אנו בטווחי דשדוש.
נראה כי המניה הולכת לשבור מטה ולא מחזיקה את רמות המחירים המשמעותיות ב23.5.


מבחינת האינדיקטורים אנו רואים מומנטום שלילי ויציאת כספים מהמניה.

- עסקה בשני חלקים כעת הTP מתמחר יציאה אגרסיבית של משקיעים בשל הגבלות נוספות על המשקים.

* אין באמור המלצה *


* אין באמור המלצה *
הערה:
הדו"ח האחרון היה טוב ולכן הכניסה תעשה רק לאחר שמניה תחזור לרמת המחירים הרלוונטית לכניסה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.