eyal676

מניית BPOP למעקב

NASDAQ:BPOP   Popular, Inc
מניית BPOP נמצאת במיקום מענין בגרף
מצד אחד רמת התנגדות חזקה שממנה נדחתה כבר 3 פעמים.
ומצד שני נראה שהפעם הרמה יכולה לשמש כתמיכה עקב התבססות והתכנסות המחיר עליה
שלא כמו בפעמים הקודמות.
תהיו עירניים.

תגובות