צפיות ‎31‎
0
נסחר בטווח בין 5000SAT ל- 6100SAT מאוקטובר. מתחילת המסחר של המטבע בתחילת 2018 ראינו מגמה יורדת כמו ברוב השוק. האם זו הרצפה?