Samuel12_1980

מניית בית שמש - ניתוח יומי

TASE:BSEN   BET SHEMESH
טריגר חיובי בפריצת קו מגמה יורד.
יעד ראשוני לאיזור 8K והשני איזור השיא 8.9K
כל עוד מתחת לקו מגמה עדיין מסוכנת ויכולה לחזור אחורה.
תמיכות בטווח ברצועה בתכלת 6150 עד 6400.

לא להמלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.