shay_david

ביטקויין בנקודה קריטית - BTC

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
ביטקויין נמצא בנקודה קריטית
ככל הנראה נמשיך לראות את הגרף נע בתוך התעלה
במידה ויפרוץ את התעלה נוכל לראות המשך עליות
אני מאמין שיש לנו עוד לאן לרדת וכל עלייה כרגע היא תיקון של הירידה שבאה לפניה
במבט רחב אנחנו רואים שהביטקויין נמצא על תמיכה חזקה באזור ה 30K$ אבל מנתוני העבר התמיכה הראשונה והשניייה לא מחזיקות
בבדיקה שערכתי בגרף הזה: ניתן לראות שהגרף לא מחזיק מעמד בתמיכות הראשונות