כל עוד זה לא נשאר מתחת לערוץ הרגרסיה, אני לא חושב שיש ממה לפחד. נראה כי היקפי העסקאות לא גורמים לירידה רבה בכל מקרה. אני לא חושב שיכולה להיות ירידה ארוכה עם הנפח הזה. יש הצטברות באזור 0.618. אולי יכולה להיות כאן נסיגה. אבל אני לא מצפה לירידה הרבה יותר נמוכה.

הערה: זה לא ייעוץ השקעות.