Ah26

מניית BTI רעיון לשורט

שורט
NYSE:BTI   British American Tobacco Industries, p.l.c.
מניית) BTI (British American Tobacco
מגמה ראשית עלייה, מינורית דשדוש , קצרה ירידה.
טריגר לכניסה לעסקה ירידה מתחת לרמת 41.65
היעד 38.80
סטופ לוס הגבוה היומי האחרון.
אין באמור המלצה כלשהי למסחר, הכל למטרת לימוד בלבד.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.