Matan_The1

החורף הקר יחמם את הלב של משקיעי BTU ?<

לונג
NYSE:BTU   Peabody Energy Corporation
צפיות ‎24‎
1
לא סוד שאנחנו נמצאים בעידן שבו אנרגיה הישנה והמזהמת חוזרת לכותרות. כולנו מרגישים את מחיר האנרגיה בכל תדלוק בתחנת הדלק.
מניית BTU יצאה לאחרונה למהלך תיקון טכני חד ועכשיו היא בשלב לחזור למגרש.

הצטרף לקבוצת הניתוח הטכני הגדולה בישראל
https://www.facebook.com/groups/100765133353637/