eldad2305

מניית BYND

לונג
NASDAQ:BYND   Beyond Meat, Inc
צפיות ‎96‎
3
מניית BYND
מניה תנודתית מאוד.
המניה מצאה תחתית באיזור מחיר 74.00.
מעל 85.00 המניה יכולה לתת עליה חזקה למעלה ולחזור לגל עליות.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות