eyal676

CAT-לונג

לונג
NYSE:CAT   Caterpillar, Inc
CAT--קטרפילר
מחיר-128. 01
סקטור התעשיה/מכונות בנייה כבדה 102.000 עובדים.
קיבלו בשבוע שעבר העלאת דירוג מ2 אנליסטים מובילים
בופה,דויטשה בנק.
טכני-נמצאת בתנועה בתוך תעלה עולה
ומתקנת את הירידה החדהשהתחילה ב 1/20.
מטרת הטרייד -W מלא.
במגמה המינורית נמצאת בתוך משולש כשפריצה שלו
במקביל לפריצת ממוצע 200 שמשמש כהתנגדות אופקית
תסמן עבורי כניסה לטרייד ליעדי הרווח המסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.