Butterfly_effects

CC מתוחה מטה מכינה ריוורסל

לונג
Butterfly_effects מעודכן   
NYSE:CC   Chemours Company (The)
המניה בגרף 4 שעות ירדה יותר מדי ובגרף הווליום מתחילים לראות קיטון. צפי לריוורסל . בגרף היומי עדין מראה צפי להמשך מגמת ירידה ולכן נחפש נקודת כניסה עם נר איתות שקונים נכנסים. מומלצת להמשך מעקב.
אם תשמור היומי על 31.5 ותסגור מעליו מגדיל סיכויים לריוורסל.מחיר 31 מהווה נקודת פיבונצי 61.8 ביומי.
הערה:
נדמה שהמניה עשתה פייק ברייק מטה ועלתה שוב לאיזור 31.5. נדמה שישנה שבירת קו מגמה מטה . מומלץ להמשך מעקב ריורסל למעלה בתוך יומי

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.