NYSE:CCEP   Coca-Cola Europacific Partners plc
צפיות ‎120‎
1
אני צמא.... החלטתי לקנות קוקה קולה........
מניית ccep חברת וקה קולה האירופאית.
המניה החטיאה את התחזיות, אך החברה מדווחת כי היא צופה לגידול בהכנסות ברבעון הבא.
בהיבט הטכני : המניה נעצרה על תיקון פיבונאצ'י 50%, ועל קו מגמה שנתי ובאיזור מחיר התמיכה 53.67.
אתמול המניה עלתה 1.26% ונסגרה ממש על קו התמיכה.
אם המניה תעלה מעל ההתנגדות והגבוה של הנר וסגירה מעליו אז המניה תאשר לי שהיא ביצעה שבירת שווא על התמיכה.
ניתן לשים לב ע"פ המחזורים שהמימוש של המניה לקראת הסוף (ירידת מחזורים ב- 4 ימים האחרונים), אך מצד שני עדין אין אישור שהגיעו הקונים.
לכן היום אבחן כניסה למניה ואצטרף לקונים רק אם אזהה מחזורים גבוהים בתוך היום ומעל הגבוה של הנר.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצהתגובות

אז מאיזה שער להיכנס?
השב