Smart-tradeIL

מניית CCEP -

לונג
NYSE:CCEP   None
החברה נמצאת בסקטור הטכנולוגיה

המגמה הראשית של המניה ברורה והיא כלפי מעלה. כעת אנו לאחר תיקון לאיזורי 61.8 של פיבונצ'י ונראה כי שלב האיסוף עומד להסתיים ושנקבל מומנטום מעלה בקרוב.

אינדיקטורים מראים כי למרות שהמהלך נראה כדשדוש, בהחלט נכנסים כספים פנימה מה שמאותת על תחילת מהלך קרוב.
יציאה חלקית ביעד כרגיל.

* אין באמור המלצה *

תגובות