Smart-tradeIL

מניית CCEP - לונג קצר והבייתה.

לונג
NYSE:CCEP   None
נמצאת בסקטור מוצרי הצריכה בתעשיית המשקאות הקלים.

המניה במגמת עלייה ראשית וכרגע נשענת על קו במגמת דשדוש. ניתן לראות נפחים עולים בימים האחרונים מה שמעיד אולי על תחילת מהלך לכיוון מעלה.

מבחינת אינדיקטורים:
CMF וMFI מראים כניסה כספים משמעותית והתנודתיות בירידה.

כניסה מידית עם נפח משמעותי כאשר יעד ראשון ב58.2

אין באמור המלצה.
עסקה סגורה: היעד הושג: הגענו ליעד, יציאה חלקית והמשך מסחר.

תגובות