Smart-tradeIL

מניית CCF - עסקת לונג לאחר תיקון בריא

לונג
AMEX:CCF   Chase Corporation
Basic Materials | Specialty Chemicals | USA

גרף ומגמות:
ניתן לראות כי המניה במגמה חיובית לאחר מגמה משנית של ירידה. כרגע המניה פורצת את המגמה המשנית עם נפח משמעותי לאחר הישענות בטווח הפיבונצ'י ונראה כי יש מומנטום כלפי מעלה.

אינדיקטורים:
ניתן לראות מומנטום חיובי וכניסת כספים בכל האינדיקטורים

נוספים:
המדדים הפיננסיים של החברה טובים בהחלט, אך יש ירידה קטנה ברווחים (מה שהגיוני בשל הקורונה).

עסקה:
כפי שמוצג בגרף.


*** אין באמור המלצה ***

תגובות