YossiCohen

CCI בנקודה מעניינת

לונג
NYSE:CCI   Crown Castle Inc.
ניתן לראות מגמה ראשית עולה.
מתקבלת תבנית היפוך מעניינת עם מחזורי מסחר גבוהים יחסית על רמה קריטית ששימשה בעבר התנגדות.
אפשר לראות שהתבנית נתמכת ע"י ממוצע נע 100 ורצועה תחתונה של בולינגר.
בנוסף מתקבל חיזור ממתנד הסטוכסטיק.
שיהיה בהצלחה לכולם!

לא המלצה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.