YossiCohen

CCI בנקודה מעניינת

לונג
NYSE:CCI   Crown Castle International Corp. (REIT)
ניתן לראות מגמה ראשית עולה.
מתקבלת תבנית היפוך מעניינת עם מחזורי מסחר גבוהים יחסית על רמה קריטית ששימשה בעבר התנגדות.
אפשר לראות שהתבנית נתמכת ע"י ממוצע נע 100 ורצועה תחתונה של בולינגר.
בנוסף מתקבל חיזור ממתנד הסטוכסטיק.
שיהיה בהצלחה לכולם!

לא המלצה
קבוצת הפייסבוק שלי לשיתוף עסקאות, כתבות ורעיונות
https://www.facebook.com/groups/439175773571953/

תגובות