NYSE:CF   CF Industries Holdings, Inc
טכנית כרגע שלילית , יחד עם זאת יש סטייה שורית מסויימת.
תמיכה 40
2 התנגדויות נגלות לעין,
1. 43.3 אופקית
2. נע 200 איזור 45

אם תעלה מעל נע 200 יעד ראשון 46.2 ומעל קו מגמה יורד עליון 50~

בהצלחה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.