shlomitetro

אמונה מהי? ואיך נקשר אותה לעולם המסחר.

לונג
shlomitetro Premium מעודכן   
NASDAQ:CGC   Canopy Growth Corporation
"אין האמונה מצויה אלא בנפש בריאה, ואין ספק והאדישות והרמיה מצויות אלא בנפש חולה. האמונה מביאה לאדם את החיים המלאים שמחה ויצירה, בעוד שהשלילה מציעה לו את החיים כמות מתמיד, ונוטלת הימנו טעם לשמחת נפש ותוכן ליצירת אמת. האמונה מעמידה לפני האדם את העולם כגוף בעל נשמה, כתופעה פלאית שנשמה אלוקית ממלאת וסובבתו, בעוד שהשלילה רואה בעולם מקרה עוור ואכזר שפרץ מן התוהו והוא עצמו תוהו.
אמונה וחיים הם אפוא היינו הך: החיים הם כלי לאמונה, והאמונה היא נשמת החיים. בלי אמונה- כל היפה נופל, כל הטוב בטל, כל הנכון רעוע, כל הדעת מכאוב, כל החי מת והכל הבל.
חיים עם אמונה מקבלים פנים אחרות: של קיום, של חיים, של לבלוב, של חסד , של אושר" (עיין שם)
איך זה קשור לעולם המסחר?
הכול מתחיל ונגמר באמונה בצדקת הדרך. אם אתה לא חי חיים של עשיה, לא מנסה לחדש ולהתחדש כל הזמן, תוך כדי תנועה ( לומד וממשיך ללמוד בעיקר את עצמך). אין סיבה שהעולם (המסחר) יאיר לך פנים..
אדם מאמין ותוך כדי נהנה מחדוות הדרך, לבסוף ידע לקבל את ההפסדים והניצחונות כחלק בלתי נפרד מהיותו סוחר.

א. תאמין שמגיע לך.
ב. תאמין שאתה יכול.
ב. תאמין שאתה בדרך לשם...
ג. תאמין שאתה כבר שם..
כל המסחר שלך יראה אחרת.
הכול מתחיל ונגמר באמונה.
מה עם השוק?

ממשיך לדחוף צפונה. כל עוד מצאתם מניות איכותיות עם סיכון נמוך, ניתן להנות מהפרות שהוא מייצר.
הינה אחת, CGC שמה - גרף שבועי. נראה שעומדת בכל התנאים.
בהינתן אישור מהשוק - אחשוב להצטרף.

אין באמור המלצה כלל. NASDAQ:CGC
הערה: המניה הגיעה ליעד המקורי שלה. כיף לראות עבודה מסודרת, דיוק, ומיקסום!!
הצלחות לכולנו!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.