אינדיקטורים טכניים מעידים על מגמת עלייה. אני חושב שהתבנית עדיין לא הושלמה, תיתכן ירידה קלה במחירים. אבל יש לי ציפייה שזה יגדל בין אם תהיה ירידה או לא.
הערה: זה לא ייעוץ השקעות.