eldad2305

מניית CHTR

שורט
NASDAQ:CHTR   Charter Communications, Inc
צפיות ‎78‎
1
מניית CHTR מסקטור השירותים עוסקת בשירותי כבלים לטלויזיה.
בהיבט הפונדמנטלי : נתונים טובים למעט מכפיל גבוה.
עסקה לטווח קצר (להצטרף למימוש) לאור הנתונים הטובים.
בהיבט הטכני : בגרף השבועי המניה יצרה shooting star עם מחזור גבוה.
בגרף היומי נר אדום עם מחזור גבוה.
שבירה של קו המגמה העולה והמניה צפויה לרדת לאיזור התמיכות.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות