eyal676

CIT-לונג

לונג
NYSE:CIT   CIT Group Inc (DEL)
CIT-שירותים פיננסיים/בנקים.
פועלת כחברת אחזקות המספקת שירותים בנקאיים ושירותים נילווים
ללקוחות מסחריים ופרטיים.
הפציצו בדוחות האחרונים והרבה מאד רכישות פנים ב 12 חודשים אחרונים.
טכני-במגמת עלייה בתעלה עולה כשניתן להבחין בצלב הזהב/חיתוך 50 ב 200
ומדגמת דגל שורי להמשך עליה.
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.