dov1007

חוזה הנפט הצטרף לקרקס הרומני

NYMEX:CLF2022   CRUDE OIL FUTURES (JAN 2022)
חוזה נפט גרף יומי מבצע ירידה של למעלה מ10 %
חזה מדרגה ראשונה של פיבו ומתקרב למדרגה שניה
ברמת 69$ נבחן האטה והאם יכנסו קונים