eyal676

CLSK-לונג+פוסט לימודי

לונג
NASDAQ:CLSK   CleanSpark, Inc
CLSK-טכנולוגיה/תוכנה.
16.2-העלאת דירוג ל BUY יעד 50$
קשורים לביטקווין ולעליות המחיר שלו דרך המומחיות
שלהם בתוכנת מיקרו-רשת העוסקת בכריית ביטקווין.
אזהרה-ירידה/תיקון במחיר הביטקווין עלולה לפגוע בתרחיש.
טכני-לאחר אימפולס עולה קיבלנו פולבאק ב 3 גלים-ABC בתוך משולש מתכנס
כשביום חמישי קיבלנו פריצת המשולש בנר בולען במחזור גדול מאד מהממוצע
וסגירת הנר מעל המשולש.
ביום המסחר האחרון ברוח התנודתיות של השוק קיבלנו נר שסגר נמוך מהפתיחה
אך עדיין מעל נמשולש ובמחזור קטן בהרבה מהמחזור של נר הפריצה.
כל המתנדים תומכים במהלך עולה.
כניסה לטרייד-מעל מחיר סגירת נר הבולען ב 38.12 במחזור תומך וכמובן
שנרצה גם רוח גבית מהשוק למהלך כמו גם את המשך הריצה של הביטקווין.
יעדים והסברים מפורטים אודות הבנת הניתוח הטכני על הגרף.
טרייד ברמת סיכון גבוהה ולא לבעלי לב חלש.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.