nen6000

מניית COOP - מומנטום שלילי חזק.

שורט
NASDAQ:COOP   Mr. Cooper Group Inc
מניית COOP - החברה מציע מגוון שירותי נדל"ן, כגון בעלות, הערכת שווי ושירותי שטח למוציאי משכנתאות, למשקיעי משכנתאות ונדל"ן, ושירותי משכנתאות.

לאחר חגיגה באזורי השיא עקב דוחות המניה מתקנת חזק לכיוון מטה ושוברת בדרכה באגרסיביות את כל הממוצעים נעים, כרגע נעצרה על ממוצע נע 200, נרצה להיכנס מיד בשבירתו ונזרום עם השורט עד שנראה היפוך במגמה.

האינדיקטורים גם הם מסמנים על מומנטום שלילי.

בימים כאלו של אי ודאות נדרשת שימת לב גבוהה הרבה יותר מהרגיל על מעקב אחרי העסקאות וניהולם התקין והשקול ולא שגר ושכח ולתת לפקודות לעשות את שלהם.

אין באמור המלצה לפעולה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.