NASDAQ:COST   Costco Wholesale Corporation
מגיעה הסקטור הבולט ביותר ביום שישי - הגנת הצרכן.
אחת מהחברות הגדולות ביותר בתחום המכירות הקמעונאות בארה״ב ובשאר העולם.

עיקר המכירות מתבצעות דרך האינטרנט.

קצת פונדומנטאל :
מכפיל נוכחי 49
מכפיל עתידי 46

ביום חמישי פרסמה דוחות מעולים כאשר הכניסה השנה 203 מליארד דולר שזו עליה של 16.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
הצמיחה בהכנסה למניה עומד על 13.6%.

יחס נכסים מול חובות עומד על למעלה מ - 1.

פרייס אקשיון :
כך בדיוק אמור להיראות גרף עם מגמה ראשית חיובית ומגמה משנית חיובית גם כן כאשר בשנה האחרונה עלתה המניה בכ - 49%.
אמנם המניה נמצאת ומתכנסת בשיא., אך אנחנו יכולים לראות את כמות הכסף שנכנס שם יחד עם העליה בפרייס אקשיון.


** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא לצורכי לימוד בלבד.

אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
https://www.facebook.com/groups/marubozu/
https://www.facebook.com/marubozuok/
https://www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg