BINANCE:COSUSDT   Contentos / TetherUS
נקודות התנגדות כי אלה שצוינו על ידי הנקודה האדומה עלולים להיתקל. נקודות ירוקות מצביעות על נסיגה

מכיוון שהנפח נמוך, קיימת אפשרות לסטייה מהיעדים.

שים לב לעצור את ההפסד

הערה: זו אינה עצה להשקעה.

תגובות