Yossi1

COUP לשורט

שורט
NASDAQ:COUP   Coupa Software Incorporated
צפיות ‎21‎
1
ביומי- מחזורי מכירות עולים סמוך לשיא האחרון ומחזורי הקניות לא נראים משכנעים.
בשבועי -המנייה בעלייה כמעט ללא תיקון במשך 6 שבועות מלבד נר "מנוחה" בודד, וגם הוא רק בתחילת המגמה.
תמיכות על הגרף.
פוטנציאל יפה לדעתי.
אין באמור המלצה!

תגובות