Smart-tradeIL

מניית CVET - שני מהלכים אפשריים

NASDAQ:CVET   Covetrus, Inc
לאחר דו"ח גרוע לפני שני רבעונים, המניה עוד לא התאוששה לגמרי וכעת נמצאת ברמת מחירים קריטית.

יש שני מהלכים אפשריים
1) פריצה של ההתנגדות והמשך מהלך כלפי מעלה

2) פריצת שווא / תחילת מהלך כלפי מטה


כל האינדיקטורים מעידים על כניסת כספים למניה
אך באותה נשימה אנחנו ברמות תמחור מאוד יקרות ביחס לתקופה.

לכל אחד מהמהלכים יש לחכות לאישור.


* אין באמור המלצה *

תגובות