DavidRah

מדד הדאקס - גרף שבועי

XETR:DAX   מדד דאקס
הכנתי גרף חתיך בלי אחריות של מדד הדאקס DAX . גרף שבועי בנרות הייקין אשי כדי להבין את המגמה הכללית.

הגרף הנ״ל בספירה של גלי אליוט אינו נכון לדעתי. לטעמי זוהי ספירה שגויה וטרם התחלנו את גל 5.

אעלה ספירה נוספת שמראה את היעדים לפי חישובי המספרים.

מדוע העליתי זאת? כדי להראות כיצד ניתן לשגות וקל להתבלבל כאשר מגיעים ומנסים לחשב שיאים במדדים. הגל ה -5 הוא הבעייתי כרגע בחישובים ונראה כמו גל 3 שהסתיים וכעת אנו בגל 4 מתקן.

התיקונים במהלך העליות היו לפי סרגלי התיקונים של יחס הזהב בטבע, נוצרה תבנית תיקון abc וכן מתהווה לה תבנית ראש וכתפיים שבמידה ותתממש היא תיעצר על ממוצע 200.

למרות כל זאת ולמרות כל הנתונים הפונד׳ וחולשתו של הדאקס, אני טוען שהספירה שגויה ותתברר כלא נכונה וכי הגל ה - 5 איננו גל 5 היות ואנחנו בספירה אחרת. אציג אותה בהמשך.

היעדים שלי לדאקס הם לפחות 18000 נקודות לפי הספירה השניה.

לסיכום, התבנית תיקון של abc אפשרית למימוש אולם הספירה הרחבה מעידה לטעמי שאיננו בגל 5 מסיים אלא בסופו של גל 3 וכעת אנו חווים את גל 4.

זהירות נדרשת.

׳קנאת סופרים תרבה חוכמה׳


דויד
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.