Smart-tradeIL

מניית DEI - המשך בכיוון המגמה לאחר תיקון

לונג
NYSE:DEI   Douglas Emmett, Inc
המשך מגמה לאחר תיקון בטווח תקין.

התנודתיות במניה יורדת, ונראה כי הכספים ממשיכים להיכנס למרות הנפח הפחות משמעותי ביום האחרון.

אפשרות לקבל תיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך

* אין באמור המלצה*


עסקה סגורה: היעד הושג

תגובות