dvirher

מניית DEI משחק בתוך הדשדוש

לונג
NYSE:DEI   Douglas Emmett, Inc
ניתן לראות כי המניה במהלך דשדוש ארוך עם טווחי מכירות שמתאימים לעסקאות סווינג.
כרגע רואים התחזקות של קונים בעזרת הRSI והתחזקות הנפחים.

כניסה בMKT עם יעד ברמת מחירים 42.12

תגובות