eyal676

DIS-לונג

לונג
NYSE:DIS   Walt Disney Company (The)
DIS-מחיר 183.02
טכני-הזדמנות כניסה לטרייד ביחס סיכוי/סיכון מעולה.
מגמה ראשית עולה
מגמה משנית קיבלנו פולבאק שנבלם ברמת תמיכה משמעותית
עם נגיעות רבות-שימשה בעבר כרמת התנגדות שנפרצה.
כמו כן זיהיתי בלימה בפיבונאצי בינוני 61.8 בנר פטיש על רמת התמיכה
ועל 100MA,וקו מגמה עולה תחתון של התעלה.
ביום המסחר האחרון קיבלנו ''אינסייד בר'' שיחזק את הכניסה ללונג
בפריצה של ההתנגדות המינורית האלכסונית.
שימו לב למד זרימת הכסף שמדגם סטייה שורית .
טריגר לכניסה -185.00 במחזור גבוה באינטרוול זמן 15,30 דקות.
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: 188.50

תגובות

What a phenomenal chart, great job man!
(Can’t write in Hebrew for some reason …)
השב
סבבה תודה
נכנסתי
השב
תודה
השב