eyal676

DKNG-לונג/האם כוכב הבוקר יככב שוב?

לונג
NASDAQ:DKNG   DraftKings Inc
DKNG-סקטור צריכה מחזורית/הימורי ספורט מקוונים.
מחיר נוכחי-50.56
טכני בלבד--שימו לב לדימיון בתבניות ''כוכב הבוקר'' מהעבר
המסומנות בעיגול שהביאו לריצה יפה למעלה באישור התבנית.
טרייד-קיבלנו פולבאק עמוק לגל העולה האחרון-AB-שנבלם ברמת
0.786 פיבונאצי שבה קיבלנו תבנית היפוך ''כוכב הבוקר'' לעליות.
כניסה ללונג באישור התבנית-50.90 כשיעד 1 הינו 54.74 שם ממוקם 200MA.
פריצה של 200MA במחזור תומך ונמשיך ליעדים הבאים המסומנים בגרף.
סטופ ימוקם במחיר 47.41 מתחת לתבנית.
אין באמור לעיל המלצה רק שיתוף של רעיון מסחר שלי.
שימו לב שאותה תבנית קיימת כרגע גם במניית PYPL בגרף יומי.
בהצלחה.