amiralon

האם DPZ דומינוס פיצה בדרך לפריצה או חזרה לממוצע 50?

NYSE:DPZ   Domino's Pizza Inc
בגרף שבועי נראים סימני V ואחריהם עליות מרשימות,
שווה לעקוב אם המגמה תשבר או תיפרץ ולאתר כניסה מתאימה כל אחד לשיקולו,
לא המלצה, בהצלחה,