TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
מדד הדולר אינדקס מתקשה לפרוץ את השיא השבועי הקודם.
כמו כן, המחיר שובר את רמת 92.274 המהווה שפל אחרון בגרף 4 שעתי.
מכאן, מרגיש ביטחון לסחור את הדולר לשורט ואת המייג'ורס ללונג.
שורט לדולר עד לפחות 90.600 אך הצפי שלי הוא שבירת שפל יומי ויצירת שפל חדש למגמה היורדת.

תגובות