TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
בהמשך לניתוח הקודם על הדקסי,
המחיר הגיע לרמות פיבו 78.6 ומשם החל לרדת ואכן בדק את רמת 91.
לאחר הבדיקה הוא פרץ אותה ופנינו לכיוון 89.800

תגובות