UZI_COHEN

DXY: מדד הדולר

שורט
TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
שבוע טוב לכול הסוחרים,
באינטרוול 4 שעתי ניתן לראות את כיוונו הברור של הדולר, בשבוע שעבר-המחיר תיקן, נבלם פעמים על אזור משמעותי.
הסבירות לטווח הארוך שהמחיר יגיע לאזורי 97.50.
הגל הבא הצפוי שבירת אזור 98 והגעה לאזורי B אשר צוין עם מציאת הנזילות בדרך (כולל שתיית סטופים של הלונגים).
בהצלחה ושבוע נפלא.

תגובות