TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
אחרי ההפתעה של הפד למשקיעים ואחרי שהדולר טס, הציפייה היא כי יגיע לרמת 93 ויסגור את הגאפ שמסומן בחץ.

באם רמת 93.5 רמה שבועית תפרץ אנחנו עושים את דרכנו לסוף שנה של התחזקות הדולר מול המייג'ורס

תגובות