TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
בהמשך לניתוח משבוע שעבר, צפי של מדד הדולר אינדקס קודם כל למלא את הגפ משמאל.
לאחר מכן יש לו רמה שבועית שאם יפרוץ אותה הופך את המגמה השבועית שלו למגמה עולה ונראה את היורו דולר ממשיך לשורט.

תגובות