TVC:DXY   מדד מטבע דולר אמריקאי
שימו לב לדמיון שבין התיקון הראשון
שהחל בתחילת ספטמבר
לבין התיקון הנוכחי שהחל בינואר.
לעיתים כדי להבין כמה עמוק יהיה
התיקון אני משתמש בכלי בשם- "תבנית נרות" שבאמצעותו אני מודד
גודל של גל.
ניתן לראות כיצד השוק מגיב בצורה
נהדרת ומשחזר את עצמו כל פעם מחדש.

תגובות

טוב שוער
100‎מטבעות
השב