MoshikoYazdi

איתותים וזיקוקים - לונג לEA

לונג
NASDAQ:EA   Electronic Arts Inc
עלית מגמה ברורה, מחיר טרגט מעל המחיר הנוכחי.
גאפ מסיבי בתחילת היום , זמן נכון לכניסה ללונג.
רצועת בולינגר + סטוק + RSI מאותתים.