liormeitar

EBAY בנקודה קריטית -אין באמור המלצה

לונג
NASDAQ:EBAY   eBay Inc
מניית איביי המוכרת לכולנו בנקודה קריטית.
קו תמיכה, תבנית היפוך, סטוכסטי מראה על מפגש במספר נמוך ווליום תקין.
יש לשים לב שVIX במגמת עליה בימים האחרונים דבר שיכול ליצור תנודתיות מעל הרגיל.
כל אחד לפי יעדי רווח והסיכון שלו כמובן,

בהצלחה

אין באמור המלצה.

תגובות