Smart-tradeIL

מניית EDU - עסקה בהילוך גבוה

לונג
NYSE:EDU   New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored
Consumer Defensive | Education & Training Services

למרות שנמצאת בסקטור יחסית סולידי, אנו רואים תנודתיות חדה מאוד בתקופה האחרונה שנראה שהולך להתגבר השבוע. עסקה שיכולה להסתיים תוך כמה ימים לטוב ולרע.

ניתן לראות מגמת עליה מתונה בדיוק כמו שאנחנו רוצים לראות על מנת לקבל המשך מהלך בכיוון, הישענות על קו המגמה וחזרה למעלה עם נפח משמעותי.


מבחינת האינדיקטורים, ניתן לראות כניסת כספים למניה והתחלת מומנטום כלפי מעלה.
עסקה שהייתי נכנס אליה כל פעם שהייתי רואה אותה. יחס רווח להפסד מעולה ורמות תמחור נמוכות ביחס לתקופה.

עסקה ע"פ המוצג הגרף

* אין באמור המלצה *

תגובות