TASE:ELAL   EL AL
צפיות ‎104‎
1
מניות החברה נסחרו לקראת סוף השבוע במגמה שלילית עד לאיזורי תמיכה 68.5 ומשם המשיכו מעלה.
כרגע בתוך הקופסה הצהובה ונשמרת מעל התכלת.
פריצת 76.5 ויעד הבא איזור 81.

לא להמצלה.

תגובות

בחוץ 18.5% רווח.
השב